Initiativtagarna fr. v. Erika Börjes med dottern Michelle, Matilda Jonsson och Linnea Nallgård.

Redan när jag försökte hitta en parkeringsplats på IK Jarl, förstod jag att invigningen skulle bli en succé. Ju närmare parken jag kom, ju högre blev ljudnivån. Mängder av barn i alla åldrar hoppade glatt runt bland traktordäck och på fint målade stubbar, åkte rutschbana eller klättrade i ställningar.

– Den första arbetsdagen ägde rum i början av april och idag står vi här – det är fantastiskt!

Det säger Erika Börjes, en påtagligt rörd initiativtagare. Vid sin sida har hon Matilda Jonsson och Linnea Nallgård som tillsammans bildat kärnan i den arbetsgrupp som arbetat intensivt hela sommaren.

– Det är så många som hjälpt till, säger Matilda. Privatpersoner, föreningar och företag. Vi har fått allt från donationer i form av pengar men också material och inte minst arbetskraft. Vi är naturligtvis jätteglada över att vi kommit så här långt men än är arbetet inte klart. Nu närmast ska vi utlysa en tävling. Vi vill ha allmänhetens hjälp att bygga fordon av olika slag. Tanken är att vi i vår ska kunna placera ut ett antal lådbilar och andra fordon tillverkade av exempelvis stockar.

Temat kanske kan bli Classic Car Week vilket skulle passa bra in i parken som så tydligt knyter an till Rättvik som ort. Byggprogrammet på Stiernhööksgymnasiet kommer under vintern att bygga en långbrygga och förhoppningen är att på lite sikt också hitta Dalhalla i skogsbrynet.

Vid invigningen fick jag också chansen att tala med Samuel. Han är 17 år och går andra året på gymnasiet. Gymnasiesärskolans elever har naturligtvis också varit delaktiga i arbetet. De har bidragit med många idéer och modeller på hur Mörksuggeparken ska utformas för att skapa förutsättningar till lek och rörelse för barn och unga med funktionshinder.

Samuel, som kom till invigningen med sin mamma och pappa, är nöjd med resultatet.

Innan jag lämnar Mörksuggeparken för den här gången vänder jag mig om och ser ut över ett ”myller av ungar”. Jag tänker att det är precis det här som kännetecknar Rättvik. När tillräckligt många vill åstadkomma något, då hjälps man åt och får det gjort…

(red.anm. Stina Evbjer ingår också i ”kärntruppen” men kunde dessvärre inte delta vid invigningen.)

Vill du veta mer om bakgrunden, hur föreningen bildades osv. kan du läsa en intervju med Erika Börjes som vi gjorde i Upptäck Rättvik nummer 2/2021 sidan 10. https://issuu.com/upptackrattvik/docs/upptack_rattvik-2-2021?fr=sNjkxODExMzk0NA