I morse presenterade Svenskt Näringsliv sin mätning gällande företagsklimatet i Sverige.
Rättvik ligger nu på plats 42 vilket är en placering bättre än i fjol. Bäst i Dalarna är Vansbro som än en gång tar hem förstaplatsen tätt följd av Rättvik.

På tio år har Rättvik tagit stora kliv framåt vilket tyder på ett kontinuerligt och målmedvetet arbete.
Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, har åtta av tio företagare någon gång kontakt med sin hemkommun. Det är därför förståeligt att företagarna värdesätter ett trevligt bemötande, kompetens på området och förståelse för företagarens situation och förutsättningar.

Men det är långt ifrån bara kommunen som ansvarar för utvecklingen. Ett gott företagsklimat bygger på ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och företagarna på orten. I Rättvik har vi länge haft välskötta företag och företagsamma människor som bidragit både till företagsklimatet men kanske ännu viktigare, till ett samhälle som utvecklas i en positiv riktning.