I dag publicerade SCB färska befolkningssiffror för 2020 och folkmängden i Rättvik fortsätter att öka. Den ökar till och med mest i Dalarna.

I Rättvik bor numera 11 047 personer. Det är en ökning med 97 personer jämfört med förra året. Det är framför allt inflyttningen till kommunen som ökat. Det så kallade flyttnettot, det vill säga skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade, låg nu i statistiken på +168 personer. Under 2020 var det 156 personer i Rättvik som avled men under samma period såg 84 nyfödda barn dagens ljus.

– Rättvik är en av de kommuner som har haft en kännbar befolkningstillväxt under de senaste åren. På tio års sikt har antalet invånare gått upp från 10 811 till 11 047, alltså en ökning med 2,2 procent. Detta säger Linus Garp från SCB i sitt mail till Rättviks kommun.
Källa: SCB