Längst upp, längst bort i ett förhållandevis litet kontorsrum sitter Ulf Israelsson, Rättviks kommuns högst ansvarige tjänsteman.
Han kanske är okänd för många kommuninnevånare men han ansvarar för en rad frågor som på ett eller annat sätt påverkar oss alla.                        

Ulf är i grunden norrlänning men flyttade tidigt i livet till Dalarna. Han har jobbat i ett flertal kommuner men sedan tio år tillbaka har han sin arbetsplats på kommunhuset. Som kommunchef har han det övergripande ansvaret för kommunens förvaltningschefer och dess verksamheter, men han axlar också rollen som förvaltningschef för stab och service som inkluderar flera interna funktioner samt räddningstjänst.

– Jag trivs väldigt bra på Rättviks kommun. Kommunen är ju, i allra högsta grad, en samhällsbyggare och i uppdraget får jag möjlighet att engagera mig i många intressanta frågor. Just nu lägger vi stort fokus på mark- och planfrågor. I november uppnådde vi det högsta invånarantalet sedan 1999. Vi är idag 11 028 personer och fler kommer vi säkert att bli. Intresset för vår kommun ökar och trycket på bostäder är stort.

2020 har varit ett väldigt speciellt år, ett år vi sent kommer att glömma. Coronapandemin slog till med full kraft och Ulf berättar att det varit arbetsamt för många inom den kommunala organisationen. Initialt handlade det om att få fram skyddsutrustning och på olika sätt försöka skydda våra äldre. Krisledningsgruppen sammankallas varje vecka då det alltid finns frågor som måste lösas. Ulf nämner också kontakterna med näringslivet.

– Vi är en turistort och när evenemang efter evenemang tvingats ställda in, blir det kännbart för nästan alla. Kommunen har på olika sätt försökt bidra med sänkta avgifter, presentcheckar och annat men det har som sagt varit kämpigt. Nu får vi försöka se framåt. Det finns trots allt mycket att glädjas åt och vara tacksam över. Vi bor på en fantastisk ort och vi kommer igenom det här…

Det går ju inte att lämna kommunhuset utan att fråga om Tomtekostymen. Det finns dem som säger att ”under den korrekta ytan finns en man som gärna spelar folk ett spratt.”, ligger det någon sanning i det?

– Ja, det kanske det gör men jag upplevs nog av de allra flesta som väldigt ordningsam. Hur som helst, jag såg den här kostymen i en annons och jag slog till. På kontoret sitter nämligen även vår inköpssamordnare Erik Linder. Han har i flera år spridit julstämning med sina fina jultröjor och jag tänkte helt enkelt att jag skulle utmana honom.

Vad har du fått för reaktioner?

– Bara positiva! När jag kom ner i personalrummet i min nya kostym, fick jag spontana applåder, så det känns kul.

Innan vi skiljs åt vill Ulf skicka med en hälsning.

– Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Fortsätt och var försiktiga – vi måste hålla ner smittspridningen!